Samenvatting

Op basis van je loon kan de bank uitrekenen hoeveel je elke maand zou kunnen afbetalen. Dit bepaalt hoeveel je kan lenen. De bank zal in de regel toestaan dat je tot 1/3 van je loon per maand kan gebruiken om de lening af te lossen. Hoe langer de termijn is waarop je leent, hoe meer je kan lenen, omdat je per maand minder moet aflossen. Met een langere looptijd komt wel een hogere intrestvoet die samen met de langere looptijd ervoor zorgt dat je wel beduidend meer intresten zal betaald hebben op het einde van de lening.

Bereken hoeveel ik kan lenen

Geef het bedrag in dat je elke maand zou kunnen missen om je lening af te betalen. Op basis daarvan wordt berekend hoeveel je zou kunnen lenen en op welke termijn. Hiervoor worden gemiddeld gangbare rentevoeten gebruikt. Het kan echter zijn dat een bank je een lagere of zelfs een hogere rentevoet zal geven.
Hou er ook rekening mee dat een bank je meestal maar zal toelaten om 1/3 van je loon elke maand te gebruiken om de lening mee af te betalen en dat je per maand nog 1.000 euro zal moeten overhouden om van te leven. Afhankelijk van je specifieke situatie kan een bank daar nog van afwijken.

Maandelijkse aflossing: 

Hoeveel kan ik lenen?

Als je op zoek bent naar een woning, dan vraag je je nu waarschijnlijk af hoeveel je eigenlijk kan lenen. Afhankelijk daarvan weet je nl. of je droomwoning binnen bereik is. De juiste vraag is echter hoeveel je elke maand kan en wil missen van je loon om de lening af te betalen.

Elke bank zal op basis van je loon en hun actuele rentevoeten uitrekenen hoeveel je elke maand zou moeten afbetalen om een bepaalde som te kunnen lenen. De banken hanteren diverse criteria om te bepalen wat je limiet is.

In de regel zal een bank nooit toestaan dat je (als alleenstaande) meer dan één derde van je loon afbetaalt en daarnaast stelt de bank absolute limieten. De limiet wordt bepaald op basis van hoeveel je iedere maand zou moeten overhouden om van te leven en welke leningen je nog hebt lopen. De bank vraagt je loonfiches van de afgelopen drie maanden hiervoor. Er wordt enkel met je gewone loon rekening gehouden, dus geen vakantiegeld, kilometervergoedingen, premies, enz.

Algemeen mag je uitgaan van een absolute ondergrens van 1.000 euro dat je elke maand moet overhouden om van te leven, maar sommige banken gaan tot 800 of zelfs 670 euro. Eén bank heeft ooit 1.250 euro als ondergrens gesteld. Bij een erg lage ondergrens moet je jezelf afvragen of je van zo een bedrag nog kan leven, terwijl bij een hoge ondergrens je er rekening mee moet houden dat je ofwel erg weinig of enkel op erg lange termijn kan lenen.

De banken leggen regelmatig nieuwe rentevoeten vast op basis van de marktomstandigheden. Je doet er goed aan deze op te volgen. Als je klantenprofiel voor de bank interessant is (bv. omdat je jong bent, geïnteresseerd bent in andere (verzekerings)producten of bv. kinderen hebt voor wie je een jongerenrekening kan openen) wil de bank al eens een gunstigere rentevoet voorstellen. Daarnaast heb je de combitarieven (indien je een er een zichtrekening, schuldsaldoverzekering en brandverzekering bij dezelfde bank neemt).

Het bedrag dat je elke maand zou moeten afbetalen hangt af van diverse factoren:

Op welke termijn?

Als je leent op langere termijn, kan je beduidend meer lenen, omdat de kapitaalaflossingen over een langere termijn gespreid zijn. Bedenk dan wel dat je aan een hogere rentevoet zal moeten lenen (soms wel tot 0,60% verschil!). Zowel de termijn als de rentevoet zorgen ervoor dat je met een langere looptijd altijd meer zal moeten betalen aan intresten, maar het maakt een lening wel haalbaar voor wie een lager inkomen heeft of een groot bedrag moet lenen.

Opmerking: De bank zal je meestal simulaties tonen op basis van ronde jaartallen, bv. 20 of 25 jaar, maar in principe is elke duurtijd mogelijk, bv. ook 17 of 22 jaar.

Voorbeeld: 100.000 euro geleend aan 2,65%
Termijn 18 jaar 20 jaar 25 jaar 30 jaar
Maandelijks bedrag € 581,10 € 535,69 € 454,60 € 401,30
Totaal intresten € 25.517,60 € 28.565,60 € 36.380,00 € 44.468,00

Zoals je ziet, betaal je op 25 jaar zo'n 80 euro per maand minder dan wanneer je op 20 jaar leent. Op jaarbasis is dat zo'n 960 euro. Dat is misschien die citytrip die je toch minstens één keer per jaar wil kunnen doen. Daartegenover staat dan wel dat je langer elke maand moet afbetalen en dat de totale intresten gevoelig hoger kunnen zijn.

In dit voorbeeld werd voor elke afbetalingstermijn dezelfde intrestvoet gebruikt. In praktijk zal je voor een langere afbetalingstermijn aan een hogere intrestvoet moeten lenen. Maar als je goed onderhandelt, kan je misschien tegen dezelfde intrestvoet lenen.

Opmerking: Deze voorbeelden gaan uit van een lening waarbij je elke maand een vast bedrag betaalt. Er bestaat ook de mogelijkheid om met vaste kapitaalaflossingen te werken. Je betaalt dan iedere maand een kleiner bedrag dan de maand ervoor. Lees meer op de pagina 'Leningformules'

.

Rentevoet

De rentevoet bepaalt de intresten die je moet betalen om te kunnen lenen. Dit wordt berekend als een percentage van het nog af te betalen bedrag. Je betaalt dus elke maand zowel kapitaal als intresten af.

De banken bepalen regelmatig nieuwe rentevoeten afhankelijk van de marktomstandigheden en hun eigen prioriteiten. Als een bank weinig geld in kas heeft en prioriteit geeft aan andere beleggingen, dan zal ze tijdelijk haar rentevoeten laten stijgen en alleen aan interessante klanten nog een lening geven.

Sommige banken hanteren ook verhoogde rentevoeten voor "kredieten met speciale risico's". Dit is voor wie een gevaarlijk beroep heeft, bv. piloten en brandweerlieden, of voor woningen in overstromingsgevoelige gebieden (de woning is dan minder gemakkelijk te verkopen en dient toch als waarborg). De rentevoet kan dan al eens stijgen met 1%, wat echt wel veel is.

We kijken even naar het volgende voorbeeld:
100.000 euro geleend aan 2,65%
Leningsduur Maandelijks bedrag Totaal intresten
18 jaar 581,10 euro 25.517,60 euro
20 jaar 535,69 euro 28.565,60 euro
25 jaar 454,60 euro 36.380,00 euro
30 jaar 401,30 euro 44.468,00 euro

De waarde van de woning

De bank zal bij het toekennen van een hypotheeklening ook rekening houden met de waarde van de gekochte woning, meer specifiek met de verhouding tussen het geleende bedrag en de waarde van de woning. Deze woning dient nl. als onderpand voor het geval dat je ooit je lening niet meer kan afbetalen.

Dit zal de bank in de regel niet meenemen in de bepaling van de rentevoet die je krijgt, maar wel bij de beslissing of ze je wel een lening willen geven. Bovendien verwacht de bank doorgaans dat je - na aftrek van de registratierechten en de notariële kosten - nog 10% van de aankoopprijs met spaargeld kan betalen.

Samenvatting

Op basis van je loon kan de bank uitrekenen hoeveel je elke maand zou kunnen afbetalen. Dit bepaalt hoeveel je kan lenen. De bank zal in de regel toestaan dat je tot 1/3 van je loon per maand kan gebruiken om de lening af te lossen. Hoe langer de termijn is waarop je leent, hoe meer je kan lenen, omdat je per maand minder moet aflossen. Met een langere looptijd komt wel een hogere intrestvoet die samen met de langere looptijd ervoor zorgt dat je wel beduidend meer intresten zal betaald hebben op het einde van de lening.

Teken niet te vroeg

Je wil wellicht onmiddellijk op zoek naar je droomwoning. Je ziet die mooie adverentie en na een bezoekje beslis je onmiddellijk om een bod te doen. Maar hierin schuilt een groot gevaar indien achteraf zou blijken dat die prijs te hoog gegrepen is.

In een verkoopovereenkomst bij de notaris wordt gewoonlijk een zogenaamde "opschortende voorwaarde" opgenomen voor het geval dat je geen lening kan krijgen. In dat geval ben je dan niet meer verplicht om te kopen. Je zou dan binnen een bepaalde termijn (bv. 4 weken of zelfs 8 dagen, afhankelijk van je contract) moeten bewijzen dat je geen lening kan krijgen. Dit moet je doen door een document van de bank voor te leggen waarin staat je de lening geweigerd werd.

Dat je een lening voor het nodige bedrag enkel kan krijgen tegen slechte voorwaarden (m.a.w. een erg dure lening) betekent echter niet dat je geen lening had kunnen krijgen. En dan hang je dus vast aan je contract, zelfs al zou je het nauwelijks kunnen betalen.

Stel dat je bv. 1500 euro per maand verdient en bereid bent om 500 euro per maand af te betalen. Maar de bank wil je enkel een lening geven waarbij je 650 euro per maand moet betalen en je dus maar 850 euro overhoudt elke maand en dat 20 jaar lang. Of dat je enkel op 25 jaar kan lenen en dus 5 jaar langer moet afbetalen. Dan lijkt die droomwoning voor jou misschien wel te duur, maar de bank had je die lening willen geven en dus hang je vast aan je contract.

Indien je toch van de aankoop zou afzien (zonder van de opschortende voorwaarde gebruik te kunnen maken), dan moet je schadevergoeding betalen. Hiervoor is 10% van de verkoopprijs gebruikelijk (10% van 200.000 euro = 20.000 euro). Ga dus steeds eerst bij de bank langs.